Kom igång – Privatanvändare

Ladda ner Alerty

1. Ladda ner

Ladda ner Alerty från din app-butik. Google Play eller App store.

2. Logga in

Välj om du vill skapa ett nytt eller logga in med ett befintligt konto.

3. Uppgifter

Ange din e-postadress och välj ett lösenord.

4. Uppgifter

Ange ditt namn och en behörighetskod samt välj en kontakt som kommer att bli larmmottagare.

Här kan du även ange en rabattkod om du har en sådan.

5.1 Verifiera telefonnummer

Ditt telefonnummer måste verifieras för att du ska kunna använda Alerty. Ange ditt telefonnummer med internationell formatering t.ex +46 och tryck på ”Verifiera”.

5.2 Verifieringskod

Du har fått en verifieringskod via SMS. Ange den här och tryck på ”Verifiera” för att fortsätta. Tryck på ”Skicka” igen om din kod inte har kommit inom 2 minuter.

6. Behörighet

För att fungera korrekt måste Alerty begära åtkomst till bland annat dina kontakter, position mer mera. Du måste acceptera tillgången till allt som appen begär för att den ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar i menyn för integritetsskydd.

7. Guide

En kort beskrivning av de grundläggande funktionerna. Tryck på slutför när du är klar.

8. Klart!

Nu är du klar att använda Alerty!