Kom igång – Företagsanvändare

Ladda ner Alerty

Så här loggar du in

Detta är vyn som möter dig första gången du loggar in på Alerty. För att ta dig vidare, tryck på Logga in.

För att fungera korrekt måste Alerty begära åtkomst till bland annat din adressbok och din position. Tryck på knappen för att visa alla åtkomst-frågor. Du måste acceptera tillgången till allt som appen begär för att den ska fungera.

Ange din epost-adress och välj ett lösenord.

Ange ditt namn och en behörighetskod samt välj en kontakt som kommer att bli larmmottagare.

Här kan du även ange en rabattkod om du har en sådan.

Ditt telefonnummer måste verifieras för att du ska kunna använda Alerty. Ange ditt nummer med internationell formatering och tryck på Verifiera.

Du ska nu ha fått en verifieringskod via SMS. Ange den här. Tryck på Verifiera för att fortsätta. Tryck på Skicka igen om din kod inte anlänt inom 2 minuter.

För att fungera korrekt måste Alerty begära åtkomst till bland annat din adressbok och din position. Tryck på knappen för att visa alla åtkomst-frågor. Du måste acceptera tillgången till allt som appen begär för att den ska fungera.

En kort beskrivning av de grundläggande funktionerna. Tryck på slutför när du är klar.